Reglement

 1. De KBC Classic Car Club is een Personeelsvereniging van KBC Groep NV en dus de facto voorbehouden voor personeelsleden en gepensioneerde personeelsleden van KBC Groep en haar dochterondernemingen, samen met hun partners/kinderen.
 2. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vrienden van clubleden als gast deelnemen aan evenementen.  Clubleden kunnen de kandidatuur van een gast voorleggen aan het bestuur voor deelname aan een bepaald evenement.  Het bestuur zal daarbij oordelen, ondermeer op basis van de gewenste verhouding clubleden/gasten.  Van de clubleden en hun gasten wordt verwacht dat ze het open familiale en vriendelijke karakter van de club ondersteunen en zich integreren in de groep.  Gasten nemen deel op eigen risico.
 3. Het Bestuur behoudt het recht om kandidaturen van gasten eenvoudig en zonder verdere motivatie te aanvaarden of te weigeren.
 4. De ritten hebben een zuiver toeristisch karakter, zonder enige vorm van competitie of tijdrijden.
 5. De bijdrage van de KBC Classic Car Club en de organiserende leden, die op vrijwillige basis het initiatief tot de rondrit namen, is beperkt tot het ter beschikking stellen van een aanbevolen wegbeschrijving, hetzij op papier, hetzij via GPS-coördinaten. De deelnemers zijn vrij om hiervan af te wijken.
 6. De deelnemers nemen op individuele basis deel aan de rondrit, en verbinden zich ertoe de verkeersregels stipt te volgen, en bij gebreke daarvan, zelf in te staan voor de gevolgen op gebied van sancties. De deelnemers rijden de rit ook individueel en niet in groep.
 7. De deelnemers ontslaan de KBC Classic Car Club en de leden-organisatoren van elke aansprakelijkheid voor eigen schade of schade aan derden, geleden als gevolg van deelname aan de activiteit.
 8. Als bij meerdaagse trips ook hotelaccommodatie wordt voorgesteld, gebeurt dit louter vrijblijvend. Noch de KBC Classic Car Club noch de organiserende leden fungeren op dat vlak als reisorganisator, ook niet als zij bij wijze van faciliteit een globale reservatie bemiddelen en een voorschot verzamelen/betalen. Iedere deelnemer blijft ten opzichte van de hoteluitbater verantwoordelijk voor de financiële aspecten van deelname, en omgekeerd. Deelnemen aan de ritten zonder gebruik te maken van de hotelaccomodatie is dan ook perfect mogelijk.
 9. Rallyplaten of logo’s van de KBC Classic Car Club zijn enkel een veruitwendiging van de clubmoraal die erop gericht is om haar leden rond de gezamenlijke interesse voor oude voertuigen een forum voor overleg en samenhorigheid te bieden.
 10. Het deelnemende voertuig en zijn bestuurder moeten voldoen aan de wettelijke regels zoals ze van kracht zijn in het land waar de rondrit doorgaat (bv inschrijving voertuig, verplichte verzekeringen, rijbewijs, …).  De organisatie houdt zich het recht voor om voertuigen die hieraan niet voldoen, deelname te weigeren.
 11. Deelnemers en passagiers zullen onder alle omstandigheden de richtlijnen van de organisatoren opvolgen én uiteraard ook deze van politie of gelijkaardige instellingen.
 12. Zeker bij meerdaagse activiteiten, verdient het aanbeveling om zich te verzekeren tegen annulatie van de inschrijving.  Het is immers zo dat betaalde voorschotten of het eindsaldo niet worden terugbetaald als de deelnemer afziet van deelname, om welke reden dan ook.
 13. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door de KBC Classic Car Club enkel gebruikt in functie van het doel waarvoor u ze verstrekt: met name de deelname aan een rondrit of event in clubverband. U kan steeds inzake vragen in uw gegevens, de aanpassing of de verwijdering vragen. Door deel te nemen geeft u toelating aan de KBC Classic Car Club om uw namen, voornamen, gsm, mailadres,   nummerplaat en merk/type van wagen op te nemen op een deelnemerslijst.  Voor gedetailleerde informatie over het privacybeleid van de club wordt verwezen naar de privacyverklaring die beschikbaar is op KBC kennisbank en op de blog.
 14. Door deel te nemen aanvaardt u dat foto’s kunnen worden genomen waarop u herkenbaar bent. Tenzij u zich hiertegen verzet kunnen deze foto’s gepubliceerd worden op de blog van de club of op sociale media. U kan altijd de verwijdering vragen.
 15. Door zich in te schrijven op een activiteit, bevestigt de deelnemer dat hij/zij bovenstaande regels heeft gelezen en er zich ook mee akkoord verklaart.  Ook als het inschrijvingsdocument (of de inschrijvingsmail) niet ondertekend wordt.
 16. Contactgegevens: kbcccc@kbc.be

de KBC Classic Car Club is een personeelsvereniging van 

!cid_image002_jpg@01CF42A4.jpg

 

 

%d bloggers liken dit: