Lezen als uw wagen als oldtimer is ingeschreven voor de invoering van de O-plaat

Bericht aan alle leden van clubs die bij de BFOV zijn aangesloten. (Waaronder de KBC CLassic Car Club)
De DIV – inschrijving – vrijstelling technische keuring
 
De rol van de federatie is namelijk om de belangen van de oldtimerliefhebbers te verdedigen bij het tot stand brengen van nieuwe wetteksten, maar ook om de liefhebbers te helpen. 
 
Sinds enige tijd worden we meer en meer geconfronteerd met problemen tijdens een politiecontrole. Soms is het opstellen van een pro-justitia (proces-verbaal) terecht, maar soms ook niet.
 
Een van de problemen is namelijk met oldtimers
a) die ingeschreven werden op naam van de huidige eigenaar en
b) dit voor de invoering van de fameuze O-nummerplaat, en
c) die destijds een vrijstelling van technische keuring aangevraagd hebben door middel van het invullen van een ‘Oldtimerverklaring’ maar nooit een afgestempeld exemplaar van deze verklaring terug gekregen hebben van de DIV. 
Deze zijn namelijk in de onmogelijkheid om te bewijzen dat hun voertuig effectief vrijgesteld werd van technische keuring. U kan al raden welke discussies hier tot stand komen met de politiediensten.    Normaal gezien moet u in het bezit zijn van deze oldtimerverklaring want deze vervangt het eigenlijke groene keuringsattest.
 
De BFOV heeft een aanvraag ingediend bij de DIV en heeft de toelating bekomen om voor de liefhebbers, die de oldtimerverklaring nooit hebben teruggekregen, deze zaak te regulariseren.
 
We hebben de volgende procedure vooropgesteld:
 
Voor welke voertuigen is deze regularisatie toegelaten?
 
          Enkel voor voertuigen ingeschreven op naam van de huidige eigenaar en dit voor de datum van 01.02.1999.
          Enkel voor de eigenaars die bij de aanvraag tot inschrijving een ‘Oldtimerverklaring’ hadden ingevuld met het oog op het bekomen van een vrijstelling van technische keuring.
 
De regularisatie is niet mogelijk voor:
          Voertuigen ingeschreven sinds 01.02.1999 gezien de voertuigen die vrijgesteld zijn van technische keuring voorzien werden van een O-nummerplaat
          Voertuigen ingeschreven voor 01.02.1999, en die de leeftijd van 25 of 30 jaar bereikt hebben na 01.02.1999, en waar de eigenaar beslist heeft om zich niet meer naar de jaarlijkse technische keuring te begeven omwille van de bereikte oldtimerleeftijd. Deze voertuigen zijn momenteel in overtreding aangaande de technische keuring en moeten zich opnieuw aanbieden bij de keuring of overschakelen naar een nieuwe inschrijving met een O-nummerplaat.
          Voertuigen die momenteel ingeschreven zijn met een jaarlijkse keuring en waarvan de eigenaars een vrijstelling van technische keuring willen aanvragen. Deze voertuigen moeten met een O-nummerplaat voorzien worden wat een nieuwe inschrijving met zich mee brengt.
 
Regularisatieprocedure:
 
Indien u aan beide voorwaarden voldoet hernomen hierboven (Voor welke voertuigen is de regularisatie toegelaten ?) dan kan u een aanvraag tot regularisatie indienen.
 
Het volstaat om ons toe te sturen:
          Voor 1 november 2008
          De oldtimerverklaring : om een exemplaar af te printen klik hier
          Enkel via de post naar de BFOV vzw, PB 48, 3130 Begijnendijk
          de oldtimerverklaring volledig ingevuld in twee exemplaren voor de oldtimer(s) in kwestie; één verklaring per oldtimer
          een kopie recto verso van het inschrijvingsbewijs van de oldtimer
        &nbs
p;
een voldoende gefrankeerde omslag met zegel aan uzelf gericht
 
è De BFOV zal alle oldtimerverklaringen verzamelen en aan de DIV overhandigen na 1 november 2008. 
è De DIV zal de gegevens controleren en een stempel plaatsen op de oldtimerverklaring.
è De DIV zal de afgestempelde oldtimerverklaringen overhandigen aan de BFOV, datum nader te bepalen
è De BFOV zal u de afgestempelde oldtimerverklaring terugbezorgen aan de hand van de gefrankeerde omslag die u ons toegezonden hebt.
 
Deze procedure is niet van toepassing indien uw oldtimer voorzien is met een o-nummerplaat (logisch!) of indien u in het bezit bent van de oldtimerverklaring die de DIV u destijds afgestempeld teruggestuurd heeft.
 
Normaal zou tegen 1 januari 2009 dit probleem geregulariseerd moeten zijn.
 
Wat doen indien u niet meer weet of u destijds dergelijke verklaring ingevuld hebt?
 
Het is best mogelijk dat u zich niet meer kan herinneren of u deze verklaring destijds ingevuld hebt of niet en nooit geconfronteerd werd met een politiecontrole. In dat geval, en dus enkel voor voertuigen ingeschreven voor 01.02.1999 en voorzien van een normale nummerplaat, is het raadzaam om de ‘Oldtimerverklaring’ in te vullen en de procedure te volgen. De DIV zal de gegevens nakijken en indien blijkt dat het voertuig momenteel moet voorzien zijn van een jaarlijkse technische keuring, dan zal u een typebrief ontvangen van de BFOV met de te volgen procedure, namelijk opnieuw naar de keuring gaan of een nieuwe inschrijving aanvragen voor een O-nummerplaat. Het is duidelijk dat op dat ogenblik uw ingevulde Oldtimerverklaring als niet bestaande zal aanzien worden.
 
We zijn van oordeel dat onze federatie her meer dan ooit haar rol vervuld heeft door het bekomen van deze regularisatieprocedure. Spreek erover met uw leden die misschien in hetzelfde geval zitten. Ze kunnen contact opnemen met de BFOV via 0495 38 98 12 of per email bfov@skynet.be .
 
De BFOV
 

Eén gedachte over “Lezen als uw wagen als oldtimer is ingeschreven voor de invoering van de O-plaat”

  1. ik kon bewijzen dat ik een proefrit aan het maken was en zagen me uit de bank komen en dat was een argument zonder discutie om mijn o kenteken terug op te sturen naar biv,toch was ik met alles verder in orde.mijn vraag is kan dat zo maar.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: