nieuws van het clubfront

Collega’s, wat nieuws en een vraag…

Belangrijk nieuws: de club schaftte zich een GARMIN GPS aan met bijbehorende software die het mogelijk maakt op een eenvoudige manier roadbooks samen te stellen. Het komt erop neer dat je de rit rijdt met de gps aan, en dat de opgeslagen rit later wordt overgezet op PC, en omzeggens direct in de vorm van een roadbook!

Binnen de cub maken we momenteel afspraken over opleiding in het bedienen ervan. Het is de bedoeling dat organisatoren van de rondrit beroep kunnen doen op deze hulp. Meer nieuws volgt later.

En nu geen vraag meer maar een weet!

We hébben een eindejaarsactiviteit! volg de blog de volgende dagen!!!

%d bloggers liken dit: