Algemene Vergadering BFOV : update nieuw oldtimerstatuut

Beste Vrienden,
 
Het Bestuur woonde op zaterdag 16 maart de Algemene Vergadering bij van de BFOV.  Naast een boeiende discussie over de verhoging van de lidgelden voor de clubs was er nog belangrijk nieuws ivm het nieuwe oldtimerstatuut.  De essentie is te vinden in de hiernavolgende update cfr de publicatie op de officiele website van de BFOV.

 

Visie oldtimerstatuut

Nog een beetje geduld aub…nieuwe evolutie!

BRUSSEL –  Op 06.02.2013 werden we uitgenodigd op het kabinet van Staatssecretaris voor Mobiliteit M. Wathelet teneinde de laatste details te bespreken betreffende het oldtimerstatuut.  M. Wathelet heeft het project goedgekeurd maar wil zich momenteel enkel beperken tot de uitbreiding van het gebruik van de oldtimer en niet zozeer tot de uitbreiding van de technische keuring.

Wat betekent dit voor het oldtimerstatuut dat onderhandeld werd door de BFOV?

Heel simpel!

a) leeftijd van de oldtimer

De leeftijd wordt voor alle categorieën van voertuigen 25 jaar, dus ook voor de bedrijfs- en militaire voertuigen die momenteel 30 jaar moeten zijn om van het oldtimerstatuut te genieten

b) gebruik oldtimer

Deze voertuigen zijn uitgesloten van volgend gebruik:
•    commercieel en professioneel gebruik;
•    woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
•    bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
•    gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Definities die toegevoegd werden aan het KB 15.03.1968 om dit gebruik te duidelijk te omschrijven:
•    commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
•    professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
•    woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
•    woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.”

De oldtimers zullen dus dag en nacht mogen rijden en dienen niet noodzakelijk gebruikt te worden in het kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie. Gedaan met de soms moeilijke controles van de politie, behalve indien u de oldtimer zou gebruiken voor commerciële, professionele doeleinden of tijdens het woon-werk of woon-schoolverkeer.

c) gebruik oldtimer – rupsvoertuigen

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:
•    oldtimermanifestaties;
•    proefritten binnen een straal van 3km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.”

Het is nu nog enkel wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad! We zullen u informeren van zodra wij er kennis van genomen hebben.  M. Wathelet voorziet het in voege treden van het nieuwe oldtimerstatuut omstreeks 01 juni 2013.

Update 18.03.2013

 BFOV_banner.png

 

 

%d bloggers liken dit: